Elektroinštalacije

  • izvajanje meritev elektro instalacij
  • telekomunikacije
  • zunanja razsvetljava in kabelski razvodi
  • elektro instalacije za poslovne in industrijske objekte
  • izvajanje elektro instalacije
  • elektro instalacije za procesno tehniko in tehnologijo
  • električne instalacije in avtomatika za strojne instalacije
  • elektroenergetski objekti
  • montaža elektroenergetskih naprav